Grzegorz Szymczak

Grzegorz Szymczak (ur. w 1974 r.) – rusycysta, tłumacz i znawca kultury rosyjskiej. W latach 2005-2016 adiunkt w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził zajęcia i wykłady poświęcone literaturze i kinematografii rosyjskiej. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przełożył m.in. cztery powieści Siergieja Lebiediewa, z których trzy Granica zapomnienia, Dzieci Kronosa i Debiutant trafiły do finału Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

eurazja

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska
malgorzata@ear.com.pl

Dyrektor programowy

Artur Zaborski
artur.zaborski@yahoo.com

ORGANIZATOR

Fundacja Nowa Przestrzeń
ul. Dywizjonu 303 nr 161, lok.U1
01-470 Warszawa
+48 22 523 41 18

Projekt sfinansowany przez

pisf