Skład Butelek

Skład Butelek to miejsce spotkań gdzie odbywa się wiele wydarzeń artystycznych… koncerty, jamy, wystawy, slamy poetyckie...
Miejsce istnieje od 2005 roku na warszawskiej Pradze i ma niesamowity, domowy klimat.
Zapraszamy od środy do soboty od 18.00 do 3 dzwonka

eurazja

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska
malgorzata@ear.com.pl

Dyrektor programowy

Artur Zaborski
artur.zaborski@yahoo.com

ORGANIZATOR

Fundacja Nowa Przestrzeń
ul. Dywizjonu 303 nr 161, lok.U1
01-470 Warszawa
+48 22 523 41 18

Projekt sfinansowany przez

pisf