Multisensoryczne doświadczanie wina - przewodnik świadomego degustowania i degustacja

Spotkanie prowadzone przez sommelierkę Katarzynę Federowicz
Data: 22.04.2023
Godzina: 20:30
Miejsce: Kino Atlantic, Chmielna 33, Warszawa

Wino towarzyszy człowiekowi od tysiącleci, niosąc przyjemność i zrozumienie ziem, z których pochodzi.
Wielość jego odmian, rodzajów jest niemal nieskończona.
Podczas spotkania poznamy zasady profesjonalnej degustacji. Dowiemy się, na czym polega tzw. degustacja w ciemno, oparta na analizie wzrokowej, zapachowej i smakowej. 
Będzie także możliwość skosztowania wina specjalnie z tej okazji sparowanego z seansem filmowym.

eurazja

Projekt sfinansowany przez

pisf