Marta Widy-Behiesse

dr Marta Widy-Behiesse – arabistka, islamolożka z Wydziału Orientalistycznego UW. Prowadzi zajęcia dotyczące muzułmanów i muzułmanek w Europie Zachodniej, krajów Maghrebu, kultury popularnej i zagadnień równościowych. Popularyzatorka nauki, autorka wielu artykułów naukowych. Ostatnio ukazała się jej książka „Feministki muzułmańskie na Zachodzie” (Dialog 2021). Współtworzy Zakład Islamu Europejskiego i nowo powstałą Pracownię badań nad kulturą i sztuką Azji i Afryki WO UW.

Prywatnie: kocha słońce i podróże. Uparcie wierzy, że odpowiedzialna edukacja i możliwość wielokulturowej wymiany myśli mają moc zmieniania świata na lepsze.

eurazja

Projekt sfinansowany przez

pisf