Joanna Musiatewicz

Joanna Musiatewicz - arabistka i antropolożka kulturowa, asystent w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

eurazja

Projekt sfinansowany przez

pisf