Grzegorz Szymczak

Grzegorz Szymczak (ur. w 1974 r.) – rusycysta, tłumacz i znawca kultury rosyjskiej. W latach 2005-2016 adiunkt w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził zajęcia i wykłady poświęcone literaturze i kinematografii rosyjskiej. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przełożył m.in. cztery powieści Siergieja Lebiediewa, z których trzy Granica zapomnienia, Dzieci Kronosa i Debiutant trafiły do finału Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

eurazja

Projekt sfinansowany przez

pisf