Skład Butelek

Skład Butelek to miejsce spotkań gdzie odbywa się wiele wydarzeń artystycznych… koncerty, jamy, wystawy, slamy poetyckie...
Miejsce istnieje od 2005 roku na warszawskiej Pradze i ma niesamowity, domowy klimat.
Zapraszamy od środy do soboty od 18.00 do 3 dzwonka

eurazja

Projekt sfinansowany przez

pisf